Tavastsvenska Föräldraföreningen rf

Tavastsvenska Föräldraföreningen eli tuttavallisemmin TSFF oli Onnimannin ensimmäinen asiakas. TSFF toimii Hämeenlinnan ruotsinkielisen päiväkodin (Jappebo) ja Hämeenlinnan seminaarin koulussa toimivan ruotsinkielisen alaluokan vanhempainyhdistyksenä. Lisäksi yhdistys ylläpitää ruotsinkielistä iltapäiväkerhoa (eftis) ja järjestää tapahtumia, ylläpitää kulttuurillista toimintaa sekä kehittää ruotsinkielistä toimintaa Hämeenlinnassa.

Yhdistys toimii jäsenmaksuilla sekä seuraavien yhdistysten ja yhteisöjen tuella: Brita Maria Renlunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden. TSFF:n kirjanpitäjänä toimii Marjatta Kariniemi, jolla on pitkä kokemus erilaisten rahoittajien asettamista vaatimuksista kirjanpidolle. Lisäksi Marjatta tuntee hyvin yhdistysten hallinnon. Marjatta hoitaa TSFF:n laskujen maksun, laskutuksen, kirjanpidon ja palkanlaskennan.