Digiloikasta arjen hyötyjä

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on yritysten digitalisaatiota edistävä hanke: Yrityksen digitalous.

Hanke helpottaa sähköisten tositteiden muodostumista ja automaattista siirtoa eri järjestelmien välillä ja siten aidosti edistää yritysten digitalisaatiota

Hanke luo perustaa seuraaville kokonaisuuksille:

Talousdatan digitaalinen siirto

Esim. yhdelle viranomaiselle toimitetusta tiedosta hyötyvät samanaikaisen rajapintasiirron kautta muutkin asiaa tarvitsevat viranmaiset sekä muut yhteistyötahot, koska tieto välittyy vakiomuotoisena ja on siten myös toisten heti hyödynnettävissä. Viranomaisen keräämä tieto on korkealaatuista ja täsmällistä. Saman tiedonjakeluyhteisön eri tahot, voivat myös edelleen kehittää palveluja sekä saadun datan käyttöä esim. uusina palveluina asiakkaalle.

Yritysten digitaalinen identiteetti

Yksilöivä tunnistus mahdollistaa yrityksen digitaalisen identiteetin ja siten luotettavan ja turvallisen asioinnin eri tahojen kesken. Näin voidaan myös kytkeä luotettavasti toisiinsa oikeat kumppanit ja asiakirjat. Myös tiedon jakaminen helpottuu.

Digitositteet

Monelle jo sähköisen taloushallin myötä normaalia arkea ovat verkkolaskut ja tilaukset sekä -kuitit. Tositetta ei ole enää paperimuodossa ja esim. kirjanpitoraporteista voidaan porautua suoraan syvemmälle ja syvemmälle taloushallinnon yksittäisiin tapahtumiin ja laskuihin asti. Myös tilitoimistolta saadut uunituoreet raportit ovat jo useimmin pikalinkkeinä ja ne avataan käytetyssä sovelluksessa. Tämä on tietoturvallisempaa ja raportit aina näppärästi saatavilla, toisin kuin sähköpostin liitteenä tullessaan. Lähde: Matti Remes, Yrityksen digitalous-hankkeen Minna Rintala: Kaikki hyötyvät Digiloikasta, Tilisanomat-verkkolehti, joulukuu 2021. Tilisanomat.fi