Kustannustuki 5

Yritysten kustannustuen viidennen kierroksen hakuaikaa on vielä jäljellä 18.2.2022 asti.

Nyt haettava tuki kohdistuu ajanjaksolle 1.6. – 30.9.2021. Tukea voivat hakea yritykset, joiden liikevaihto on laskenut ko. aikavälillä vähintään 30 % verrattuna 1.6.

Lue lisää »

Digiloikasta arjen hyötyjä

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on yritysten digitalisaatiota edistävä hanke: Yrityksen digitalous.

Hanke helpottaa sähköisten tositteiden muodostumista ja automaattista siirtoa eri järjestelmien välillä ja siten aidosti edistää yritysten digitalisaatiota

Hanke luo perustaa seuraaville kokonaisuuksille:

Talousdatan digitaalinen siirto

Esim.

Lue lisää »

100 miljoonaa pk-yritysten kasvun rahoitukseen vuonna 2022

Euroopan investointipankin (EIP) ja ja valtio-omisteinen pääomasijoitusyhtiö Tesi ovat sopineet sadan miljoonan euron yhteisrahoitusohjelmasta rahoittamaan pk-yritysten kasvua Suomessa.

Ohjelma otetaan käyttöön vuoden 2022 alusta ja kohdennetaan innovatiivisiin pk-yrityksiin, joiden muuten vaikea saada uutta pääomaa.

Lue lisää »